Wywiad Gospodarczy


Sprawdź swojego kontrahenta!

Wywiad gospodarczy to zdobywanie informacji na temat sytuacji danej firmy. Współpraca z nowymi kontrahentami, wymaga sprawdzenia ich rzetelności oraz wiarygodności wskazanych przez nich informacji . Zapewniamy poznanie kontrahentów zarówno potencjalnych, jak i aktualnych, pod kątem możliwości płatniczych, wiarygodności oraz biznesowej przeszłości. Cały wywiad gospodarczy prowadzony jest dyskretnie i z zachowaniem należytej staranności.


Pakiet I
  • 1. Sprawdzenie podmiotu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Informacja z bazy CEiDG, KRS lub GUS z informacją o aktualnej sytuacji przedsiębiorcy (działalność: aktywna, zawieszona, wykreślona). Data rozpoczęcia działalności, przedmiot PKD nr NIP, REGON, adresy prowadzenia działalności gospodarczej.
  • 2. Sprawdzenie podmiotu w zakresie występowania w spółkach prawa handlowego. Załącznik z pełnymi danymi z bazy SPG: kapitał spółki, zarząd, nr KRS, NIP, REGON, powiązania kapitałowe, udziały w spółkach, data złożenia ostatniego sprawozdania finansowego/za jaki okres.

Pakiet II
  • 1. Informacje, które wchodzą w skład Pakietu I
  • 2. Sprawdzenie podmiotu w zakresie występowania w spółkach prawa handlowego. Załącznik z pełnymi danymi z bazy SPG: kapitał spółki, zarząd, nr KRS, NIP, REGON, powiązania kapitałowe, udziały w spółkach, data złożenia ostatniego sprawozdania finansowego/za jaki okres.

Pakiet III
  • 1. Informacje, które wchodzą w skład Pakietu I i II
  • 2. Informacja na temat zaległości finansowych. Weryfikacja w bazach Gredan, KRD, zewnętrznych.
  • 3. Weryfikacja majątkowa - raport handlowy. Dotyczy podmiotów, które posiadają ocenę ratingową sugerowaną przez zewnętrzne firmy analityczne oraz informacja o nieruchomościach, ilości pracowników i pojazdów.
  • 4. Sprawozdanie finansowe - W przypadku Spółek Prawa Handlowego dotyczy ostatnich sprawozdań finansowych. Jeżeli jest dostępne zostanie załączone do raportu. Zdarzenia prawne, np. wniosek o upadłość/ likwidację. 

Wszystkie pozyskane informacje (po przeprowadzeniu wywiadu gospodarczego) przekazywane są w formie raportu.
wywiad gospodarczy, Kalisz, Pleszew, Jarocin, Konin, Ostrów Wlkp., Sieradz, Krotoszyn, Ostrzeszów, Turek, Kępno

Wywiadownia gospodarcza


wywiad gospodarczy, Kalisz, Pleszew, Jarocin, Konin, Ostrów Wlkp., Sieradz, Krotoszyn, Ostrzeszów, Turek, Kępno
wywiad gospodarczy, Kalisz, Pleszew, Jarocin, Konin, Ostrów Wlkp., Sieradz, Krotoszyn, Ostrzeszów, Turek, Kępno